Lĩnh vực

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN & SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU VIỆT

Nghiên cứu phát triển và sản xuất dược liệu Việt…

TƯ VẤN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU DƯỢC

Tư vấn đầu tư và phát triển vùng nguyên liệu dược…

QUY HOẠCH CÁC VÙNG DƯỢC LIỆU TRỌNG ĐIỂM

Quy hoạch các vùng dược liệu trọng điểm trên cả nước.…