THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG

 

Tiến

Nguyễn Thị Thúy Hường

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP

 

 

       TS Nguyễn Thị Thúy Hường có hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nuôi cấy mô, giống dược liệu.

 

       TS. Hường đã đảm nhận các vị trí nghiên cứu viên chính, trưởng trại thực nghiệm sinh học và là chủ nhiệm nhiều đề tài khoa học cấp Viện, Bộ tại Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam.

 

      Hiện nay, TS. Nguyễn Thị Thúy Hường đang đảm nhiệm vai trò thành viên hội đồng khoa học Đại Nam Pharma.

Thông tin khác

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - PGS. TS NGUYỄN PHƯƠNG DUNG

Chủ tịch hội đồng khoa học ĐNP - PGS. TS Nguyễn Phương Dung…

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. BS THÁI HUY PHONG

Phó chủ tịch hội đồng khoa học ĐNP - TS BS. Thái Huy Phong…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - ThS. TRẦN QUANG VINH

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - ThS. Trần Quang Vinh…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - ThS. BS. ĐẶNG THANH HỒNG AN

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - ThS. BS. Đặng Thanh Hồng An…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - PGS. TS NGUYỄN PHI HÙNG

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - PGS. TS Nguyễn Phi Hùng…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. NGUYỄN THỊ HẠNH

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - TS. Nguyễn Thị Hạnh…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. HỒ ĐIỆP

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - TS. Hồ Điệp…