THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. NGUYỄN THỊ HẠNH

 

Tiến

Nguyễn Thị Hạnh

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP

 

 

       TS. Nguyễn Thị Hạnh hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học trong lĩnh vực quản trị kinh doanh cho các công ty y, dược tại Việt Nam.

 

       TS Hạnh đã đảm nhận các vị trí giảng viên chính, khoa Tài chính  - Ngân hàng và Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Quy Nhơn.

 

       Hiện nay, TS. Nguyễn Thị Hạnh đang đảm nhiệm vai trò thành viên hội đồng khoa học Đại Nam Pharma.

 

Thông tin khác

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - PGS. TS NGUYỄN PHƯƠNG DUNG

Chủ tịch hội đồng khoa học ĐNP - PGS. TS Nguyễn Phương Dung…

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. BS THÁI HUY PHONG

Phó chủ tịch hội đồng khoa học ĐNP - TS BS. Thái Huy Phong…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - TS. Nguyễn Thị Thúy Hường…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - ThS. TRẦN QUANG VINH

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - ThS. Trần Quang Vinh…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - ThS. BS. ĐẶNG THANH HỒNG AN

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - ThS. BS. Đặng Thanh Hồng An…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - PGS. TS NGUYỄN PHI HÙNG

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - PGS. TS Nguyễn Phi Hùng…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. HỒ ĐIỆP

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - TS. Hồ Điệp…