PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. BS THÁI HUY PHONG

 

Tiến sĩ bác sĩ

Thái Huy Phong

Phó chủ tịch hội đồng khoa học ĐNP

 

 

       TS. BS. Thái Huy Phong có hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng dược liệu trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

 

       Ông Phong đã đảm nhận các vị trí bác sĩ, giảng viên sau đại học của Đại học Y khoa Huế phía Nam  chủ nhiệm nhiều đề tài khoa học ứng dụng dược liệu tại Việt Nam.

 

       Hiện nay, TS. BS. Thái Huy Phong đang đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch hội đồng khoa học Đại Nam Pharma.

 

Thông tin khác

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - PGS. TS NGUYỄN PHƯƠNG DUNG

Chủ tịch hội đồng khoa học ĐNP - PGS. TS Nguyễn Phương Dung…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - TS. Nguyễn Thị Thúy Hường…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - ThS. TRẦN QUANG VINH

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - ThS. Trần Quang Vinh…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - ThS. BS. ĐẶNG THANH HỒNG AN

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - ThS. BS. Đặng Thanh Hồng An…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - PGS. TS NGUYỄN PHI HÙNG

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - PGS. TS Nguyễn Phi Hùng…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. NGUYỄN THỊ HẠNH

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - TS. Nguyễn Thị Hạnh…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. HỒ ĐIỆP

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - TS. Hồ Điệp…