CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - PGS. TS NGUYỄN PHƯƠNG DUNG

 

Phó giáo - Tiến

Nguyễn Phương Dung

Chủ tịch hội đồng khoa học ĐNP

 

       PGS. TS Nguyễn Phương Dung có hơn 30 năm kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học trong lĩnh vực Dược cổ truyền, Dược lý, Dược lâm sàng, chế biến dược liệu, hóa sinh lâm sàng.

       PGS Dung đã đảm nhận các vị trí giảng viên cao cấp, trưởng bộ môn Dược học cổ truyền, trưởng bộ môn bào chế Đông dược, trưởng khoa Y học cổ truyền Đại học Y dược TP.HCM.

       Hiện nay, PGS. TS Nguyễn Phương Dung đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng khoa học Đại Nam Pharma.

Thông tin khác

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. BS THÁI HUY PHONG

Phó chủ tịch hội đồng khoa học ĐNP - TS BS. Thái Huy Phong…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - TS. Nguyễn Thị Thúy Hường…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - ThS. TRẦN QUANG VINH

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - ThS. Trần Quang Vinh…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - ThS. BS. ĐẶNG THANH HỒNG AN

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - ThS. BS. Đặng Thanh Hồng An…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - PGS. TS NGUYỄN PHI HÙNG

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - PGS. TS Nguyễn Phi Hùng…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. NGUYỄN THỊ HẠNH

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - TS. Nguyễn Thị Hạnh…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. HỒ ĐIỆP

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - TS. Hồ Điệp…