Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐẠI NAM PHARMA

Công ty CP đầu tư & phát triển Đại Nam Pharma là tổ chức chuyên nghiệp tập hợp đội ngũ các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu trồng, phát ...…

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT ĐẠI NAM PHARMA

DNP ra đời với nhiệm vụ trở thành một trong những tổ chức hàng đầu Việt Nam kết nối và thúc đẩy vận hành hệ sinh thái Dược liệu Việt với sự tham ...…

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA ĐẠI NAM PHARMA

Đại Nam Pharma quyết tâm đến năm 2025 trở thành biểu tượng niềm tin và sự lựa chọn hàng đầu tại Việt Nam về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe phục vụ ...…

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐẠI NAM PHARMA

Đại Nam Pharma là một khối thống nhất gồm Hội đồng quản trị, các ban, bộ phận và đặc biệt là hội đồng khoa học tạo nên bộ khung sườn bền vững.…

CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA ĐẠI NAM PHARMA

Các dự án công trình khoa học của Đại Nam Pharma gồm phát triển nguồn dược liệu Ba kích tại Hiệp Đức...…

CÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA ĐẠI NAM PHARMA

CÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA ĐẠI NAM PHARMA…