Giám đốc điều hành DNP - BS. Đỗ Trần Khánh Vi

Bác ĐỖ TRẦN KHÁNH VI

Chuyên khoa y học cổ truyền

Giám đốc điều hành DNP

 

Thông tin khác

Chủ tịch Hội đồng quản trị DNP - TS - BS. Thái Huy Phong

Chủ tịch Hội đồng quản trị DNP - TS - BS. Thái Huy Phong…

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị DNP - Ông Trần Đình Tú

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị DNP - Ông Trần Đình Tú…

Bs. Trần Yến Thanh - Chuyên khoa y học cổ truyền

Bs. Trần Yến Thanh - Chuyên khoa y học cổ truyền…

Bs. Hồ Bá Hoàn - Chuyên khoa y học cổ truyền

Bs. Hồ Bá Hoàn - Chuyên khoa y học cổ truyền…

Bs. Nguyễn Mai Thanh Lâm - Chuyên khoa y học cổ truyền.

Bs. Nguyễn Mai Thanh Lâm - Chuyên khoa y học cổ truyền.…

Bs. Phạm Văn Út - Chuyên khoa điều dưỡng đa khoa

Bs. Phạm Văn Út - Chuyên khoa điều dưỡng đa khoa…